Zhovárajú sa dvaja chlapci:
- Vy sa pred obedom modlíte?
- Nie, naša mama varí dobre!

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.