Smutný vychodňar píše z ďalekého Chomutova pismo frajerke:

Pisala ši, že napišeš, a nepišeš. Ta čom pišeš, že napišeš, kedz nepišeš. Ta kedz pišeš, že napišeš, ta napiš, a nepiš, že napišeš a nepišeš!

Serus Janku, jak idze šoferovane tvojej dzivke? - Jak blesku! Tak dobre? -Aaale...raz do stromu, raz do slupu...

Zrazia sa autom Blavak s Prazakom. Blavak sa pyta:" ta co budzeme robic?"..a Prazak odpovie:" ta co ja znam?.

..Piše chlop z karčmy domu sms-ku žene:

Dam sebe iště jedno a za 20 minut som doma, keby som neprišol, prečitaj sebe to ište raz...

Pita še vihodňarka svojho hlopa:
“Feri, co by ši robil, kebi ši me našol vof posceli zos cudzím hlopom?”
 “Dobre by som mu pri.ebal s totu bielu palicu!”
 “Zos jakú bielú palicu?”
 “Šak tebe bi precahol ľem šlepi!”

Reklama:

Žena hvari mužovi:

-Milačku,podzme še skryc bo idze strašna búrka

-Ľem ty še ňebuj...do tebe bľesk neuderi...ty už davno nikoho nepricahuješ

Mac vola na syna …”synu co robiš?”
Syn:”Ta ľežim…”
Mac:”Aha..A ocec co robí?”
Syn:”Ta pomaha mi…”

Jarik še nad ranom vraca domu zos flamu ale tam ho už čeka nasrata žena. -Ti dze ši bul? -Jak dze? Šak vof mesce še zabavic. -A keľo si minul? -Jak keľo? Ta das 300 evri. -300 evri? 300 evri? Znaš keľo mi bi vitrimala zos 300 evrami?, jači na ňoho žena. Jarik še zadumal a hvari: -Ta... nepiješ, nekuriš, pindu maš svoju... ta asi do až šmerci

-Serus Joži, nepridzeš večar ku mne zabavic šah? -Ta coši. Fčera mi žena umrela. -Nešaľ še, podz het, šak možeš bavic zos čarnima.

Ocec hvari sinovi: ” Každi človek, ftori je v čimška plani, je i v čimška inakšim i dobri. Kedz je dafto plani žiak, na druhej strane može bic dobri športovec.” Sin : “A ocec, placi to aj o Ficovi?” Ocec: ” Samozrejme, že placi – na jednej strane je to plani človek, ale na druhej strane je to barz dobri k*k*t…”