Žena je jako oheň...
...dobrý sluha, ale zlý pán.

 

Reklama:
www.oslik.eu - vtip

"Miláčik, prečo si celá nahá?" "To sú predsa šaty lásky, drahý!"

"Hm, no mohla si si ich aspoň trochu prežehliť!"