-Oci, kto je to muž? -To je taký človek, ktorý je veľmi silný, vydrží všetko pre svoju rodinu, chráni ju, stará sa o ňu a má ju rád... -Oci, aj ja chcem byť takým mužom ako je mama!!

www.oslik.eu - vtip

Manželka pripravovala v kuchyni naše obvyklé raňajky: vajíčka namäkko a opečený chlieb. Mala na sebe len tričko, v ktorom spáva. Keď som prišiel do kuchyne, obrátila sa ku mne a prítulne povedala:,, Musíš sa so mnou hneď teraz pomilovať. "

Oči sa mi rozžiarili a pomyslel som si, že sa mi to buď zdá, alebo že mám dnes šťastný deň. Nechcel som premárniť príležitosť, tak som ju objal a šiel som do toho naplno, priamo na kuchynskom stole.

,,Vďaka, "vydýchla s tričkom okolo krku a vrátila sa k sporáku. 

Bol som spokojný, ale trochu ma to zmiatlo a tak som sa opýtal: ,,Čo to malo vlastne znamenať?" 

,,Pokazila sa mi minútka," odpovedala