- Vy ste černoch, že?
- Áno, ako ste na to prišli?
- Podľa prízvuku.

www.oslik.eu - vtip

“Pán doktor,” sťažuje sa pacientka gynekológovi, “medzi mnou a manželom stále dochádza ku krátkemu spojeniu.” Lekár ženských zákutí ju starostlivo prehliadne a hovorí: “Milá pani, závada asi bude v zástrčke. Zásuvku máte v úplnom poriadku.”