Pán hlavný, to víno je kalné!
- Čo? Aľe dze! Vino je čiste jak čiry potočik! Len pohar je brudny jak šviňa!

 

Reklama:
www.oslik.eu - vtip

Barman sa pýta stáleho návštevníka,
prečo je taký smutný.
Žena so mnou spí len raz za týždeň.
No, tak to máte ešte dobré, utešuje ho barman,
s ostatnými hosťami spí nanajvýš tak raz za mesiac.