Ideálna žena má mať 3 C: citlivá, ceckatá a cudzia. Prvé dve nie sú podmienkou :)

www.oslik.eu - vtip

Na súde... Sudca sa pýta: 

- "Pán navrhovateľ , prečo sa chcete s manželkou rozviesť?" 

- "Ehm, no, pretože mi sexuálne nevyhovuje." 

- "To je ale sprostý vagabund", ozve sa na to z preplnenej sály. "Všetkým vyhovuje, len jemu nie!"