Ideálna žena má mať 3 C: citlivá, ceckatá a cudzia. Prvé dve nie sú podmienkou :)

www.oslik.eu - vtip

Pračlovek s pramanželkou sedia spolu pred jaskyňou pri ohníku. Muž hovorí žene:

- Poď ideme sa páriť.

- Nejdem.

- Prečo?

- Nechce sa mi.

Manžel chytí bakuľu a udrie ženu po hlave a hovorí:

- Teraz už ideme?

- Nie.

- Prečo?

- Bolí ma hlava.