Obžalovaný, prečo ste zmenili svoju výpoveď?
Môj právnik ma presvedčil, že som nevinný...

 

Reklama:
www.oslik.eu - vtip

Boh stvoril muža a povedal: "Pekny." 

Potom stvoril psa a povedal: "Pekny." 

Tak stvoril mačku a povedal: "Pekná." 

Nakoniec stvoril ženu a povedal: "Veď ona sa domaľuje."