Fakt tomu nerozumím.....

Manželka už víc než rok chodí na cvičení,ale stále nereaguje ani na ty nejzákladnější povely.....

 

Reklama:
www.oslik.eu - vtip

Žena sa háda s mužom. Na konci hádky odíde do spálne a začne si baliť svoje veci do kufra. 

- Kam chceš ísť? – pýta sa muž. 

- K Petrovi. Môžem u neho bývať a ešte mi dá 500 korún za každú súlož.

V tom si aj manžel začne baliť veci. 

- A kam ideš ty? – pýta sa prekvapená žena. 

- K Petrovi. Chcem vidieť, ako vyžiješ z 1 000 korún ročne!!!