Čo je vrchol dehydratácie?
Ejakulovať púder!

Odchádza ráno unavený mužod milenky Prezerá si vrecká a hovorí

Odchádza ráno unavený muž

od milenky 

Prezerá si vrecká a hovorí :

Bóoože,ona mi vyfajčila aj cigarety