Zhovárajú sa dvaja chlapci:
- Vy sa pred obedom modlíte?
- Nie, naša mama varí dobre!

otec

- Miláčik?
- Áno?
- Kde máme dieťa?
- Dala som ho k otcovi.
- A ja sprostý som si myslel, že otcom som ja!