Miláčik, môžem ísť na ryby?
- No, nikto ťa tu za parohy nedrží...

Rus príde do bordelu

Rus príde do bordelu. Dajú mu oholenú ženu a on prikuká sprava, z ľava a nakoniec sa opýta:
- Bavlnka net?
A žena nato:
- Čo si prišiel, sexovať alebo štrikovať?