Vraví on: -Si presná ako hodinky! Ona na to: -No vidíš! Ale na rozdiel od nich, nič sa mi nestane, keď ma pretiahneš!

 

Reklama:
Ako vzniklo slovo CHALAN?

Ako vzniklo slovo CHALAN?
CH-ladný, A-rogantný, L-enivý, A-gresívny, N-adržanec!
Ako vzniklo slovo DIEVČA?
D-obrá, I-nteligentná, E-legantná, V-ášnivá, Č-estná, A-traktívna!