V kupé vo vlaku: 

"Pani, prosím Vás, nech ma Váš synáčik nenapodobňuje!"

"Nerob zo seba debila, Jožko!!!"

Ako vzniklo slovo CHALAN?

Ako vzniklo slovo CHALAN?
CH-ladný, A-rogantný, L-enivý, A-gresívny, N-adržanec!
Ako vzniklo slovo DIEVČA?
D-obrá, I-nteligentná, E-legantná, V-ášnivá, Č-estná, A-traktívna!