Napísané v jednej krčme:
- Neľakajte sa našej kávy ..... i vy raz budete slabí a studení!

v parku

Na lavičke v parku sa vášnivo bozká milenecký pár...
- Prisadne si chlapík a začne ženu hladiť po kolenách...
- Mladík vyskočí a reve : Čo si to dovoľujete ?
- Prepáčte, len som chcel poprosiť manželku, aby mi dala kľúče od bytu..