Predseda športového klubu hovorí priateľovi: „Hľadáme pokladníka.“„Ale veď len pred mesiacom ste prijali nového!“„...no veď práve toho hľadáme.“

súložiť

Pýta sa žena svojho muža:
- Fero, čo by si robil, keby si mňa našiel v posteli súložiť s cudzím chlapom?
- Dobre by som ho ujebal s tou bielou palicou !
- S akou bielou palicou ?
- Však teba by pretiahol len slepý!!!!