Co majú spolocné policajti a spermie? To že iba jeden z tisíca urobí dobru robotu.

www.oslik.eu - vtip

Tati prečo si sa oženil?

Aby si sa Ty narodil, synak.

A prečo si si zobral práve mamičku?

Otec sa triumfálne obráti k manželke: Vidíš ani to dieťa to nechápe