Koktavý príde do autobusu a pýta si cestovný lístok: - Ppprrossíím sssi jjjjjjeeee jjjeee.... jjebem nna to, iidem pppeeši.

www.oslik.eu - vtip

Ženy delíme na :
- Dámy
- Nedá mi

Muži sa delia na :
- Múže
- Nemúže