"Prečo nášmu dedkovi hovorili národný buditeľ?"
"Lebo keď išiel z krčmy, zobudil tri dediny."

www.oslik.eu - vtip