Maximálna škuľavosť: keď si ľavé a pravé oko pozerajú do očí.