Presne sa pamätám,¬¬ kedy som sa oženil, tiež sa presne pamätám kde som sa oženil, len na to sa nepamätám, prečo som sa oženil?

www.oslik.eu - vtip

Sedí Fero s kamarátmi v krčme a oni do neho hučia:
”Neber si ju! Pozri sa na ňu, aká je škaredá!”
On sa nedá prehovoriť, ožení sa s Marou a mesiac sa v krčme neukáže. Keď sa nakoniec objaví, sťažuje sa:
”To je hrôza! Stále to odo mňa chce. Pred raňajkami, po raňajkách, pred obedom, po obede, popoludní, večer, v noci, stále!!!”
A kamaráti na to:
”My sme ti radili - neber si škaredú ženu, budeš na to sám!”