Každý muž potrebuje k životu tri ženy: matku, manželku a aspoň jednu, ktorá ho považuje za muža…