Poďme skratkou. Síce je to ďalej, ale je tam horšia cesta.