80% mozgu človeka tvorí kvapalina. U niektorých brzdová.