Mama, lampa horí!
- Nehovorí sa horí, ale svieti...
- Tak mama, aj záclony svietia!

www.oslik.eu - vtip

Príde smrtka ku dverám, zazvoní - otvorí chlap a pýta sa: "Čo chceš?"

"Tvoju dušu" - odpovie smrtka.

Chlap sa otočí do bytu a zakričí: "Anička - dušička moja - poď sem! Niekto

ťa hľadá... "