"Čo pre vši znamená plešina? 

Hotová ekologická katastrofa."!! 

www.oslik.eu - vtip

Mladý muž stojí pri otvorených dverách a vysvetľuje:

- Idem vás požiadať o ruku vašej dcéry. Je to však len formalita.

- No dovoľte! - hnevá sa budúci svokor - "Kto vám povedal, že je to len formalita?

- Gynekológ.