Nie je dobré učiť sa od detstva len jeden plavecký štýl. Napríklad jeden môj známy spadol do studne, vedel plávať len motýlika a umlátil sa o steny. 

www.oslik.eu - vtip

Aký je rozdiel medzi kukučkou a ženou?
No predsa, kukučka kladie vajcia do cudzieho hniezda a žena podkladá hniezdo pod cudzie vajcia.