19-ročný Rus v Tomiline

Vlani sa medzi adeptov Darwinovej ceny dostal aj 19-ročný Rus v Tomiline. Do baru vošiel chlapík, ktorý mal so sebou skrytú zbraň. Vyhadzovač ju pri vstupnej prehliadke našiel. Začali o ňu zápasiť a vyhadzovač ju vyrazil tak, že dopadla na biliardový stôl. Jeden z hráčov ju chcel podať vyhadzovačovi - nabral pištol koncom tága a zdvihol ju. Zbraň sa skĺzla až k nádejnému kandidátovi a rozširujúce sa tágo stlačilo spúšť.