hľadá prácu

Róm si hľadá prácu. Už nemá ani na chleba a nikto ho nechce zamestnať.
Stretne farára a pýta sa ho či by pre neho niečo nemal. Farár sa nad ním zľutuje a dá mu prácu.
- Budeš sa mi starať o holuba. Budeš ho kŕmiť a čistiť mu obydlie. A keď ja budem slúžiť omšu, zdvihnem ruky a zaspievam: "Duchu svätý prileť k nám." Ty z hora vypustíš holuba ako symbol ducha svätého.
Róm sa vytešuje akú dobrú prácu si našiel. Až nastal čas. Omša v plnom prúde, keď farár zdvihne ruky a začne spievať:
- "Duchu svätý prileť k nám."
A Róm kričí z hora:
- "Nepriletí, zdochol nám."