www.oslik.eu - vtip

Na Slovensku v ktoromsi závode sa prerokúvali nízke úspechy podniku a jeho neziskovosť. Riaditeľ sa opýtal: “Máte nejaké návrhy na zlepšenie situácie?” Prihlásil sa jeden vzorný manažér: “Navrhujem aby sa robilo aj v sobotu!” Prihlásil sa druhy vzorný manažér: “Ja navrhujem aby sa robilo aj v nedeľu!” Prihlásil sa starší zástupca zamestnancov: “Ja navrhujem aby sa zakázalo súložiť!” Riaditeľ sa pohoršene pýta:“Ako to myslíš Jožo? “Jožo: “Aby sa viac nerodili takí ko*oti ako tí dvaja čo hovorili predo mnou!”