Slovenská firma a japonská spoločnosť

Slovenská firma a japonská spoločnosť sa dohodli na usporiadaní prestížnych veslárskych pretekov. Oba tímy dlho a tvrdo trénovali, až nadišiel dlho očakávaný deň. Obidve mužstvá si verili, ale Japonci vyhrali na celej čiare – o celý kilometer. Náš tím bol zdrvený.Vedenie spoločnosti rozhodlo, že príčina zdrvujúcej porážky musí byť odhalená a najala konzultačnú firmu, aby problém preskúmala a navrhla jeho riešenie. Konzultanti zistili nasledovné – zatiaľ čo Japonci mali osem veslárov a jedného kormidelníka, my sme mali jedného veslára a osem kormidelníkov. Po roku ďalšieho štúdia a miliónoch dolárov spotrebovaných na analýzu problému konzultačná firma záver upresnila – v Slovenskej firme príliš málo ľudí vesluje a príliš veľa kormidluje. Pretože na tento rok boli dohodnuté odvetné preteky, štruktúra nášho tímu bola od základov reorganizovaná – nový tím sa skladal zo štyroch kormidelníckych manažérov, troch oblastných kormidelníckych manažérov a systému pre zvýšenie výkonnosti veslára a podporu jeho pracovného nasadenia. V tomto roku Japonci vyhrali o dva kilometre. Naše vedenie prepustilo veslára pre nedostatočnú výkonnosť a vyplatilo manažérom prémie za objavenie príčiny problému.