www.oslik.eu - vtip

Mladý adept právnického doktorátu dostane na skúške otázku: “Čo je to podvod?” “Podvod je, keď ma necháte prepadnúť,” odpovedá. “Ako to?”, pýta sa profesor. “Pretože paragraf 265 trestného zákona znie:  Kto zneužije nevedomosť iného, aby ho poškodil, dopustí sa podvodu…”