www.oslik.eu - vtip

Učiteľka na základnej škole sa pýta – koľko zmyslov má človek? Anička odpovedá – Päť – zrak, sluh, hmat, čuh a šmak. Dežinko sa pridáva – “Moj ocec ma ľem štyri.” Učiteľka – vysvetli nám to, Dežinko! Dežinko odpovedá – Včera večar som čul jak macer hvari – “Ta co, Gejza, už nemáš šmak ???”