Na skúškach hovorí profesor

Na skúškach hovorí profesor:”Kto z vás správne odpovie na prvú otázku, nemusí už odpovedať na druhú,skúšku ma za “A”a môže isť domov ! Koľko máme vlasov na hlave? Odpovedá Jožko :”Päť miliónov, osemsto dvadsaťtri tisíc, stotridsať sedem!”Profesor:”Ako to viete tak presne ?”Jožko:”Pán profesor, to je už druhá otázka a na tú nemusím odpovedať,dovi!”