Hádají se 3 generálové

Hádají se 3 generálové, kdo má statečnější vojíny. První zavolá vojína a říká:
"Vojíne, vylezte na ten sloup a skočte dolu na ten betonovej blok."
Vojín: "Ano pane!" skočí, rozseká se.
Druhý zavolá vojína a říká:
"Vojíne, vylezte na ten sloup, skočte dolu a cestou udělejte salto."
Vojín: "Ano pane!" skočí, a taky se rozmašíruje.
Třetí zavolá vojína a říká:
"Vojíne, vemte batoh cihel, vylezte na ten sloup, skočte dolu a cestou udělejte salto."
Vojín: "Tak na to vám pane seru!"
Generál: se obrátí k těm dvěma dalším a povídá:
"Vidíte? Tak tomu říkám odvaha."