www.oslik.eu - vtip

Sedí hájnik v krčme, kopne do seba pohárik, ide k dverám a volá smerom k lesu:
„Zeleným navrch, zeleným navrch!“
Keď sa to opakuje asi po desiaty krát, pýta sa ho Cyril:
„Môžeš mi povedať, prečo stále voláš k lesu: zeleným navrch?“
„Môžem, ja mám totiž v lese na brigáde policajtov a oni mi tam sadia stromčeky…“