www.oslik.eu - vtip

Na vojenčine pri cvičných streľbách sa kapitán pýta vojaka:
Vojak, čím vy sa vlastne živíte v civile?
Prečo sa pýtate, pán kapitán?
Ja nič, len vás tak pozorujem, že vždy, keď vystrelíte, tak vytiahnete vreckovku a poutierate všetky otlačky na zbrani!