www.oslik.eu - vtip

Dzešec učinkoh šľivovici na hlopoh :...

 

1.- Perše poldeci : - prestaňe ci šmerdzec zos papuľi ...

2.- Druhe poldeci :- prestaňu ce ozjabac nohi ...

3.- Trece poldeci :- prestaňe ce boľec bruh ...

4.- Štrvarte poldeci :- prestaňu še ci kľepac ruki ...

5.- Piate poldeci :- prestaňu ci ciskac boganče ...

6.- Šeste poldeci :- prestaňeš še mračic ...

7.- Šedzme poldeci :- začňeš špivac ...

8.- Osme poldeci :- začňeš mladnuc....

9.- Dzevjate poldeci :- začňu še ci pačic druhe ženi ...

10.- Dzešate poldeci :- začňe še ci pačic Tvoja manželka ...