Americkí vedci zistili, že polovica z nich sú čínski vedci...

Ženy si treba vážiť!!!! (zvyknú priberať)

Průvodce ke skupině turistů: „Kdyby byla paní tak laskavá a na okamžik přerušila řeč, abychom slyšeli mohutný hukot vodopádu..."

Nastoupí Ahmed k Mustafovi do auta a řekne: "Vyhoď mě na náměstí."

Škola volá.

Tak nedvíhaj!

Reklama:

"Feri, poc sebe ku mne vipic!" 

- "Maš šveto?" 

- "Ne, borovičku.

Vychova deti je, ako prechadzka parkom. Jurskym!

"Čo pre vši znamená plešina? 

Hotová ekologická katastrofa."!! 

Musím ťa Jano, zarmútiť, ale moje srdce patrí inému."

-"To nič, mne stačí aj to ostatné."

Ide po ulici Vietnamec, stretne babku a pozdraví ju: „ Hongai miho!“Babka odpovie: „Hongaj si ho sám, ty hovädo šikmo oké !“