Učiteľka na ZŠ v Bratislave se pýta, komu žiaci fandia vo futbale .Všetky deti odpovedia, že Slovanu: "... predsa sme Blaváci!"Len Jožko, že Spartaku.Učiteľka: "Prečo Spartaku, keď si z Bratislavy?".Jožko: "Moja mama fandi Spartaku, otec fandi Spartaku, tak aj ja fandim Spartaku."Učiteľka: "Prečo sa opakuješ po rodičoch? Keby bola tvoja mama šľapka a otec dement, čo by si robil?"" Tak to by som fandil Slovanu"

Pani učiteľka sa vyberie so žiakmi do ZOO. Prídu k levom a učiteľka sa ich pýta: „Kto mi povie aké je toto zvieratko?” Nikto nevie, tak im napovedá: „L … Le …” „Lenin!!!” vykríknu žiaci. „Nie, lev” opraví ich učiteľka. Pokračujú ďalej až dôjdu ku zebrám. Učiteľka sa ich znova pýta. „ Kto mi povie aké je toto zvieratko?” Znova nik nevie, tak napovedá. „Z … Ze …” „Zeby Lenin???” odpovedajú žiaci. „Nie, zebra” opraví ich učiteľka. Idú ďalej a zastavia sa pri koníkovi. „Kto vie aké je toto zvieratko?” pýta sa ich učiteľka. Zasa nikto nevie, znova napovedá. „K … Ko …” „Konečne Lenin!!!”

Móric v škole hovorí učiteľovi: 

- A moja sestra má osýpky. 

- Tak choď rýchlo domov, pretože môžeš nakaziť celú triedu. 

Po dvoch týždňoch sa Móric vrátil do školy a učiteľ sa ho pýta. 

- Tak ako sa má sestra? Už vyzdravela? 

- Neviem, ešte nepísala. 

- A kde preboha je? 

- No predsa v Austrálii.

Študent sa pýta profesora: “Ako by sa dalo vysvetliť slovo: dilema ?” Profesor sa usmeje a odpovedá: “Lepšiu ilustráciu pre tento príklad nepoznám … Predstavte si, že ležíte uprostred obrovskej postele medzi prekrásnu mladou ženou na jednej strane a homosexuálom na druhej strane. Ku komu z nich sa otočíte chrbtom?”

Poznámky v žiackej knižke:

- Žiak na hodine žuvá žuvačku, ja som mu ale dovolil len zjesť chlieb.

- Nemal žiacku knižku a odmietol mi ju dať.

- Vošiel som do triedy a on sa mi nepostavil.

- Smeje sa mi za chrbtom do očí.

- Keď som odštartoval cezpoľný beh, utiekol domov.

- Nepovedal svoje meno, pretože je tu vraj inkognito.

- Vždy, keď ho vyvolám, pozerá sa na mňa ako na idiota, a pýta sa, či to myslím vážne.

- Bez dovolenia padá zo stoličky.

- Vyvolaný prehlásil, že nebude odpovedať bez advokáta.

Reklama:

Deti majú v škole tvoriť vety, kde sa objavujú slová "keďže" a "zrejme".

Prihlási sa Anička:

"Keďže je vonku zamračené, zrejme bude pršať."

Ďalšie deti sypú z rukáva podobne geniálne nápady, až sa prihlási Janko:

"Babička ide po dvore a nesie si pod pažou New York Times."

"Ale, Janko," namietne učiteľka, "tam nie je ani, keďže, ani zrejme."

... a keďže nevie ani slovo po anglicky, zrejme sa ide vysrať.

Pani učiteľka Brooksová, ktorá učila v druhej triede, mala problémy s jedným zo svojich žiakov. Raz sa ho opýtala:

- Čo je to s tebou, Harry?

Harry jej odpovedal:

- Ja som múdrejší ako na druhú triedu. Moja sestra je v tretej triede a ja som múdrejší ako ona! Myslím, že by som mal tiež patriť do tretej triedy.

To už bolo na pani učiteľku príliš. Zaviedla Harryho do riaditelne. Harry čakal u sekretárky a učiteľka vysvetlila riaditeľovi o čo ide. Riaditeľ jej povedal, že si chlapca vyskúša. Pokiaľ nebude vedieť odpovedať na niektorú z otázok, pôjde späť do druhej triedy a hotovo. Učiteľka s tým súhlasila. Priviedla Harryho k riaditeľovi, vysvetlila mu podmienky skúšky a Harry súhlasil.

Riaditeľ:

- Koľko je 3 x 3?

Harry:

- Deväť.

Riaditeľ:

- Koľko je 6 x 6?

Harry:

- 36.

A tak to išlo ďalej s každou ďalšou otázkou, o ktorej si riaditeľ myslel, že by ju mal žiak tretej triedy vedieť zodpovedať. Riaditeľ sa pozrel na učiteľku a povedal:

- Ja myslím, že Harry už môže ísť do tretej triedy.

Učiteľka povedala riaditeľovi:

- Ja mu dám tiež pár otázok.

Riaditeľ aj Harry súhlasili.

Učiteľka:

- Čo má krava štyri a ja len dve?

Harry (za okamih):

- Nohy.

Učiteľka:

- Č ty máš v nohaviciach a ja nie?

Riaditeľa tá otázka prekvapila.

Harry odpovedal:

- Vrecká.

Učiteľka:

- Čo je toto: začína to na P a končí na A, je to väčšinou kučeravé, blond, čierne alebo ryšavé?

Harry:

- Parochňa.

Riaditeľ sa posadil a spadla mu čelusť.

Učiteľka:

- Čo je tvrdé a ružové, keď to ide dovnútra a von to ide mäkké a mokré?

Riaditeľ vyvalil oči a kým tomu mohol zabrániť, Harry povedal:

- Žuvačka.

Učiteľka:

- Čo robí muž postojačky, žena v sede a pes na troch nohách?

Harry:

- Podáva ruku.

Riaditeľ sa roztriasol.

Učiteľka:

- Čo je to: začína to na S a končí na Ž a je pri tom veľa vzrušenia?

Harry:

- Súťaž.

Riaditeľ si oddýchol a hovorí učiteľke:

- Dajte Harryho do tej tretej triedy. Moje odpovede na tých posledných šesť otázok by boli všetky zlé.

Přijde paní učitelka po prázdninách do školy a vezme si stranou dívky a povídá : "Děvčata víte jaký je Pepíček sprosťák tak až zase začne mluvit sprostě zvedněte se a odejděte ze třídy". Hodina začala, Pepíček přišel samozřejmě poslední a pozdě, a paní učitelka se ptá : "Tak děti co se stalo o prázdninách nového?" Přihlásí se Anička a povídá:" Na Jiráskově staví nový obchod" "výborně Aničko no kdo dál?" Pepíček se neustále hlásí, ale paní učitelka ho nechce vyvolat když však vyvolá skoro celou třídu a nikdo krom něj se už nehlásí tak mu dá slovo "Paní učitelko na náměstí vedle knihy stavěj novej bordel" jak to zaslechnou dívenky tak se začervenají a začnou opouštět třídu, Pepíček na ně vyděšeně zírá a zařve: "Kam dete vy kurvy ...maj teprve základy!!!"

Učiteľka: – Zajtra oslavujeme narodenie Ježiša Krista. A viete mi povedať, kde sa teraz nachádza Ježiš Kristus?

Anička: – On je v mojom srdiečku.

Jožko: – On je na nebesiach.

Móricko: – On je u nás na záchode..

Učiteľka: – Čože?

Móricko: – Nooo, otec každé ráno dobehne k záchodu, skúša kľučku, nič, búcha na dvere, nič, tak zreve “Ježiši Kriste, ešte si stále tam?”

"Príde malý Janko domov a pýta sa ocka: 

""Ocko, čo je to bizón?"" 

""Vieš synček, to je taká blbá ryba."" 

""Ale nám pani učiteľka povedala, že behá po lese."" 

""Veď hovorím, že je blbá!"