Šedzi vyhodňar sam zos mladu ženu v kupe ryhlika Praha – Kysak. Po hodziňe trapneho cicha ňevitrime a še pyta slečny: Ta co sce tak ciho?!?! Bo scem!!!…odbrehňe ona … Nato un vyskoči,v ľufce rozopina nohafky a hvari: Taaa ty jaaaka glupa!!! Ta sceš a nič nehvariš!!!

“Feri ta čomu už nehodziš zos nami bavic futbal?” “Aľe, žena me nesce puščic.” “Ta znaš co? Šumne jej dzvihni sukňu a nalož jej poradne na holu ric a ce pušči” Po tíždňu: “Feri ta čomu si zaš nebul bavic futbal? Zrobil ši jak sme ci kazali?” “Hej zrobil… aľe jak som jej dzvihnul sukňu, ta som ziscil že i doma je calkom fajňe…”

Šedzi veverička na strome a luska orišky

Rozluskne pervi - strieborne šaty.

Rozluskne druhy - zlate šaty.

Rozluskne treci - svadobne šaty.

Veverička se rozplače, schuli še na konarik a skriči:

Še kvoli poraženej rozprafke ani nenajim!...

Pri hadke krici zena na muza:Kebi som bula znala jaki budzes,radsej bi som sebe zebrala za muža ďabla.Muž jej hvari:Ale toto bi nebulo mozne.U nas su zakazane sobaše medzi pribuznima

Baba pridze do dochtora z dzedom, ze slabo cuje. 

Dochtor: Dzedo pijece? 

Dzedo: Co hvarel? 

Baba: Ci pijes? 

Dzedo: Sem tam. 

Dochtor: Uz bi sce nemali. 

Baba: Dobre hvarice pan dochtor. 

Dochtor: Dzedu kurice? 

Dzedo: Co hvari? 

Baba: Ci kuris? 

Dzedo: Hej. 

Dochtor: Ta to bi sce uz tiz nemali. 

Baba: Cujes co hvari dochtor, nemas kuric. 

Dochtor: Dzedo a sexujece? 

Dzedo: Co hvarel? 

Baba: Taze ci sexujeme. 

Dzedo: Sem tam. 

Dochtor: Ta to bi sce uz tiz nemali. 

Baba: Dzedu, poc het, bo dochtor saleni.

Reklama:

Mal som strašni sen. šňivalo še mi, že še topim v morju zo samoho rumu, aľe usta mam pľajstrom preľepene. zobudzil mi še spoceni jak miš. to najhorši horor jaki znam.

Šumna panička stoji v autobuše a vedľa nej šedzi mladňak.

Ten jej hutori :Nechcece sebe šednuc?

Ja si na vyhriate miesta zasadne nesadám!!

Ta sebe šedni na kokot ľadovoho medzvedza (hutori chlapec).

Počuli ste to Pán šofér,robte s tým niečo!!!

A co mam teraz akože kvoli Vam otočic na severný pol?!

Vedci zo Švajčiarska Vyvinuli tak tenký drôt, že jeho hrúbku nedokázali ani za pomoci laboratórií z celej krajiny zmerať.Poslali ho teda do Francúzska.Francúzsko im však odpovedalo, že to taktiež nedokáže.Rovnako ani vedci z Anglicka, Nemecka a dokonca ani z Ameriky hrúbku drôtu nezmerali. Švajčiari premýšľali, ako na to, hľadali dlhé dni a noci na internete, až narazili na jedno Slovenské fórum, ktoré podľa výpovede ostatných založil Dušan zo Spiša .Všetci jednohlasne súhlasili, že nie je nič, čo by Dušan nedokázal. Tak mu ten drôt Švajčiari poslali. O dva dni nato im Dušan odpovedá: “Ta toten drot je široký presne 0,0000518 mikrometrov.Ľem sce mi zapomli napísac,že co s totim drotom mám zrobic. Scece narezac závit ,abo do teho mám navertac dziru, či co do ďabla ?

Morickova rodzinka je perši raz v nakupnom centre. Zateľ co si macir prežira šaty, stoji ocec so synom vyjavene pred dzelenymi kovovymi dzverami, ktore še jak zazrakom otvoria a za nimi še objavi maly priestor (to je samozrejme vyťah). MORICKO še pyta: ”Ocu, co to je?” A ocec odpoveda: ”Moricku, daco take som v zivoce nevidzel!” Vtim prikrivka mala starša panička s pokrivenu tvaru a hrbom, ktory by še hodzil k čarodejnici, a nastupi do vyťahu. Dzvere še zavru a ocec so synom pozoruju švetelka vedla dzveri, ako sa postupne rozšvicuju: 12-13-14-15-14-13-12. Vtom še dzvere otvoria a z vytahu vystupi nadherna blondinka. 

Ocec še otoči na syna a hutori: ”Privedz rychlo macir”

Žena : Jak še richtuješ na Veľku Noc?

Chlop : Ta jak Ježiš....

Žena: ???

Chlop: Na Veľki Pjatok še stracim a objavim še v Pondzelek!